Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

kĩ thuật ĐẨY TẠ LƯNG HƯỚNG NÉM

ĐẨY TẠ LƯNG HƯỚNG NÉM là 1 kĩ thuật khá đơn giản,thành tích rất cao.Ngày nay kĩ thuật  đang được giảng dạy trong các bậc học như THPT CĐ ĐH và các cuộc thi đấu thể thao phong trào.Bạn nào cần hỗ trợ thêm thi pm cho mình ha.
ĐẨY TẠ LƯNG HƯỚNG NÉM gồm 4 giai đoạn
-Chuẩn bị
-Tạo đà và trượt đà
-Ra sức cuối cùng
-Giữ thăng bằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét